Badanie sprawozdań finansowych, audyt

Badanie sprawozdań finansowych określają cele zawarte w art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Biegły rewident ma wyrazić pisemną opinię oraz raport o tym, czy badane przez niego sprawozdanie finansowe jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki.
Celem jaki ma biegły rewident w każdym badaniu sprawozdania finansowego, jest stwierdzenie po pierwsze czy sprawozdanie oraz stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są wolne od uchybień, a po drugie czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu można uznać za rzetelne i przejrzyste.

Nasze usługi związane z badaniem sprawozdań finansowych obejmują:

  • Badanie sprawozdań finansowych (dla podmiotów zobowiązanych do ich składania)
  • Przegląd sprawozdań finansowych (dla podmiotów bez obowiązku składania)
  • Audyt podatkowy
  • Due dilligence w zakresie finansów i rachunkowości np. dla potrzeb potencjalnego inwestora
  • Ocenę systemów kontroli wewnętrznej,
  • Badanie planu przekształcenia, podziału, łączenia przedsiębiorstw
  • Inne usługi audytorskie np. badanie prawidłowości wykorzystania środków unijnych

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług - usługi księgowe Warszawa Śródmieście.

NAPISZ DO NAS

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.