Kontakt Mk Consulting - Warszawa

Adres:
MK Consulting Spółka z o.o.
Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa, Polska

NIP: 525 246 77 92, KRS: 0001060540, Regon: 142117321

Kapitał zakładowy: 25000 zł

Telefon:
+48 504 226 202

E-mail: mk@mkconsulting.pl

 

NAPISZ DO NAS

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.