Obsługa kadrowo-płacowa - outsourcing kadr i płac, rozliczenia z ZUS - Usługi MK Consulting Warszawa

Usługi płacowe:

 • Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz dla osób pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych
 • Naliczanie składek do ZUS
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji i raportów do ZUS
 • Przygotowywanie i wysyłanie do ZUS w formie elektronicznej, dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników
 • Kalkulacja podatku dochodowego dla osób zatrudnionych oraz sporządzanie deklaracji rocznych PIT-11 oraz PIT-4
 • Rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • Przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń, podatków i ZUS
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • Raporty płacowe dla potrzeb zarządu
 • Konsultacje i wsparcie prawne z zakresu Kodeksu Pracy

Obsługę płacową możemy uzupełnić o prowadzenie kadr, czyli:

 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • Sporządzanie umów o pracę, aneksów, zmian umów o pracę
 • Przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia
 • Kontrolowanie terminowość badań lekarskich, zaświadczeń, szkoleń BHP
 • Przygotowywanie świadectw pracy odchodzących pracowników
 • Przygotowywanie skierowań na badania lekarskie
 • Prowadzenie kart urlopowych

Dodatkowo:

 • Organizujemy szkolenia BHP
 • Świadczymy usługi HR (zarządzania personelem)
 • Zajmujemy się obsługą pracowników pod kątem zapewniania dodatkowych świadczeń (opieka medyczna, pakiety sportowe, szkolenia)

Gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność przekazywanych informacji na każdym etapie współpracy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług kadrowo-płacowych zapraszamy do kontaktu - usługi księgowe Warszawa Śródmieście , cennik usług księgowych.

NAPISZ DO NAS

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.