Weryfikacja ksiąg rachunkowych

Sprawdzamy prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowych i podatkowych, dokonujemy analizy aktualnego stanu ksiąg oraz przedstawiamy nasze propozycje korekt.

Zakres obszaru związanego z weryfikacją ksiąg rachunkowych może obejmować:

  • Sprawdzenie prawidłowości prowadzonej ewidencji księgowej, zgodności z Ustawą o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego
  • Sprawdzenie prawidłowości rozliczeń z tytułu VAT (deklaracje, rejestry, JPK)
  • Weryfikacja prawidłowości wyliczeń z tytułu podatków dochodowych: podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek u źródła, podatek od nieruchomości i in.
  • Sprawdzenie sporządzonych deklaracji CIT-8, VAT-7, VAT-UE, NIP-8, i innych
  • Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego w odniesieniu do Ustawy o rachunkowości,  zgodności z księgami oraz prawidłowości prezentacji
  • Przygotowanie protokołu z audytu ksiąg, przekazanie wniosków i propozycji

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu - usługi księgowe Warszawa Śródmieście , cennik usług księgowych.

NAPISZ DO NAS

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.