Sprawozdawczość, raportowanie

Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania, raporty finansowe i zestawienia na potrzeby zarządu firmy, kierownictwa jednostki, udziałowców, lub instytucji zewnętrznych takich jak banki (na przykład wnioski kredytowe).

Mamy bogate doświadczenie w sporządzaniu raportów zarówno w oparciu o Ustawę o rachunkowości, MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej), lub według GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) danej organizacji.

Pracujemy na przekazanych nam wzorach raportów lub też przedstawiamy własne propozycje.

Dysponujemy oprogramowaniem umożliwiającym automatyzację procesu raportowania, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować się do indywidualnych Państwa potrzeb i oczekiwań w zakresie uzyskiwania niezbędnych danych i informacji finansowych.

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu - usługi księgowe Warszawa Śródmieście , cennik usług księgowych.

NAPISZ DO NAS

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.