Usługi prawne dla firm

Oferujemy pomoc prawną w poniższym zakresie:

  • Udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji w zakresie przepisów prawa
  • Analiza prawna i sporządzanie umów
  • Sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz
  • Opracowywania projektów wszelkich aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, uchwał, regulaminów i zarządzeń
  • Zastępowania klienta lub udziału z nim w negocjacjach i rozmowach
  • Reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi organami oraz wnoszenia wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism

Wiedza i doświadczenie naszego zespołu pozwala nam świadczyć usługi na poziomie, jakiego oczekują od nas nasi Klienci - Biuro rachunkowe Warszawa Śródmieście, Usługi księgowe Warszawa Śródmieście

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług - usługi księgowe Warszawa Śródmieście , cennik usług księgowych.

NAPISZ DO NAS

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.