Standardy międzynarodowe

Zapewniamy dostosowanie się do specyfiki firmy, odmiennych zasad rachunkowości zarządczej, raportowania, jak również wymaganych terminów przygotowania danych.

Oferujemy prowadzenie ewidencji oraz raportowanie według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), lub według GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) danej organizacji.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług - usługi księgowe Warszawa Śródmieście

NAPISZ DO NAS

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.