Podatkowe księgi przychodów i rozchodów (KPiR) MK Consulting - Warszawa

 • Prowadzimy ewidencję podatkową
 • Sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia
 • Dokonujemy rozliczeń podatku VAT, prowadzimy rejestry VAT
 • Rozliczamy podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Sporządzamy roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i przygotowujemy deklaracje PIT
 • Wysyłamy do urzędu skarbowego w formie elektronicznej deklaracje VAT-7, VAT-UE i PIT
 • Sporządzamy i wysyłamy do urzędu skarbowego miesięczne raporty JPK (jednolity plik kontrolny)
 • Przygotowujemy zgłoszenia do ZUS dotyczące właściciela oraz wysyłamy deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS
 • Przygotowujemy raporty do GUS i pomagamy w rejestracji danych w CEIDG
 • Prowadzimy korespondencję oraz utrzymujemy stały kontakt z urzędami skarbowymi
 • Sporządzamy dodatkowe raporty i zestawienia według indywidualnych potrzeb naszych klientów
 • Reprezentujemy klientów przed urzędami skarbowymi
 • Świadczymy porady księgowo-podatkowe

Podchodząc elastycznie do wymagań naszych klientów ustalamy zakres usług w zależności od Państwa indywidualnych potrzeb.

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu - usługi księgowe Warszawa Śródmieście , cennik usług księgowych.

NAPISZ DO NAS

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.