Usługi księgowe w Warszawie - cennik

Wycena usług księgowych

Opłata za nasze usługi jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta. Cena usług zależy między innymi od ilości dokumentów, liczby pracowników czy zakresu dodatkowych prac świadczonych dla danego klienta.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu usług księgowych, przez te lata obsługiwaliśmy firmy niemal z każdej branży. Obsługę księgową prowadziliśmy dla firm handlowych, produkcyjnych, transportowych, spedycyjnych, z branży energetycznej, nieruchomości, gastronomii, usług finansowych i wielu innych.


Zakres usług księgowych mających wpływ na cenę

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont;
 2. Wypełnianie obowiązków rejestracyjnych i formalnych w urzędach skarbowych;
 3. Uznawanie i rejestrowanie transakcji na właściwych kontach księgowych na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych;
 4. Weryfikacja dokumentów źródłowych pod kątem zgodności z ustawą o rachunkowości;
 5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i tabel amortyzacyjnych;
 6. Obliczanie należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) oraz sporządzanie i składanie deklaracji rocznej (CIT-8);
 7. Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT, NIP), deklaracji podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC), deklaracji podatku od nieruchomości i innych;
 8. Prowadzenie rejestrów VAT, wysłanie miesięcznych JPK (jednolity plik kontrolny) do urzędu skarbowego;
 9. Bieżąca komunikacja z urzędami skarbowymi w zakresie udzielonych pełnomocnictw, reprezentowanie klienta przez urzędami skarbowymi;
 10. Przygotowywanie raportów do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Narodowego Banku Polskiego (NBP), wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej;
 11. Sporządzanie raportów i zestawień dla celów zarządczych (bilans, rachunek wyników);
 12. Udzielanie wyjaśnień dotyczących bieżących spraw księgowych firmy;
 13. Informowanie klienta o zmianach w przepisach podatkowych;
 14. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych oraz korespondencji z urzędami skarbowymi;
 15. Sporządzanie rocznych obowiązkowych sprawozdań finansowych, składanie ich do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

 

Ceny usług księgowych

Jak zmienić biuro rachunkowe, czy można przenieść księgowość w trakcie roku, jaka jest cena za pełną księgowość. Na te i inne pytania uzyskają Państwo odpowiedź pod nr tel. 504 226 202 lub wysyłając e-mail na adres: mk@mkconsulting.pl

W celu uzyskania informacji dotyczących:

 • ceny poszczególnych usług,
 • ilości dokumentów rozliczanych w ramach danego abonamentu

zapraszamy do kontaktu.

 

Adres biura rachunkowego:
MK Consulting Spółka z o.o. - Sp.k.
Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa

Telefon: +48 504 226 202
E-mail: mk@mkconsulting.pl


Usługi kadrowo-płacowe - cennik

NAPISZ DO NAS

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.